Profilio pasirinkimas iš integruotos duomenų bazės

 • 1. Profilių lentelėje pasirinkite dangos tipą, elemento tipą, profilį, spalvą, dangą, storį. Galima nurodyti plokštumos nuolydžius skersai ir išilgai profilio laipsniais arba procentais.
 • 2. Paspaudus mygtuką “Gerai”, profilio parametrai bus priskirti aktyviąjam profiliui
 • 3. Aktyviojo profilio parametrai bus naudojami vertikalių ir horizontalių elementų braižymui, kol nebus pasirinktas naujas aktyvusis profilis
 • 4. Pakartotinai iškvietus profilių lentelę yra parodomi aktyviojo profilio parametrai

Pasirinkti grebėstą

Pasirinkti jungtį

Vertikalių elementų braižymas

 • 1. Kairiu pelės klavišu nurodykite fasado kontūrą (daugiakampį suformuotą iš polilinijos)
 • 2. Kairiu pelės klavišu nurodykite elemento lygiavimo tašką (tai gali būti fasado ar lango kampas)
 • 3. Vietoj lygiavimo taško (p.2) galima paspausti [Enter], tokiu atveju lygiavimo taškui automatiškai bus priskirtas kairysis fasado kraštas

Horizontalių elementų braižymas

 • 1. Kairiu pelės klavišu nurodykite fasado kontūrą (daugiakampį suformuotą iš polilinijos)
 • 2. Kairiu pelės klavišu nurodykite elemento lygiavimo tašką (tai gali būti fasado ar lango kampas)
 • 3. Vietoj lygiavimo taško (p.2) galima paspausti [Enter], tokiu atveju lygiavimo taškui automatiškai bus priskirtas apatinis fasado kraštas

Konvertuoja projekciją į plokštumą

 • 1. Pažymėkite objektą visų elementų su vienodais nuolydžiais išrankai
 • 2. Nurodykite tašką ekrane plokštumos brėžiniui

Angų išpjovimas

 • 1. Kairiu pelės klavišu nurodykite lango ar vartų angos kontūrą (daugiakampį suformuotą iš polilinijos)
 • 2. Automatiškai bus padalinti tie elementai, kurie pilnai (visu savo pločiu) kerta angos kontūrą

Elementų padalinimas (dalinimo linijomis arba angų kontūrais)

 • 1. Kairiu pelės klavišu nurodykite angos kontūrą arba dalinimo liniją
 • 2. Kairiu pelės klavišu po vieną arba žymėjimo langu (bakstelint į du taškus ekrane ir taip nurodant žymėjimo zoną) nurodykite elementus, kuriuos norite padalinti ir paspauskite [Enter]
 • 3. Automatiškai bus padalinti nurodyti elementai, kurie pilnai ar dalinai kerta angos kontūrą ar dalinimo liniją
 • 4. Ši komanda skirta ilgo elemento sudalinimui ar elemento, kuris kerta angą ne visu savo pločiu, sudalinimui

Elementų padalinimas (dalinimo linijomis arba angų kontūrais) su tarpu

 • 1. Kairiu pelės klavišu nurodykite angos kontūrą arba dalinimo liniją
 • 2. Kairiu pelės klavišu po vieną arba žymėjimo langu (bakstelint į du taškus ekrane ir taip nurodant žymėjimo zoną) nurodykite elementus, kuriuos norite padalinti ir paspauskite [Enter]
 • 3. Įveskite tarpo tarp elementų reikšmę ir paspauskite [Enter]

Ašinių linijų pavertimas dalinimo linijomis

 • 1. Kairiu pelės klavišu nurodykite fasado kontūrą, kuriam priskirsite dalinimo linijas
 • 2. Kairiu pelės klavišu nurodykite ašines linijas, kurias norite paversti dalinimo linijomis ir paspauskite [Enter]

Priskiria atramas

 • 1. Pažymėkite ašis (polilinijos sluoksnyje “FS-axis”)
 • 2. Įveskite atramos pločio reikšmę ir paspauskite [Enter]

Atrama 1: B/2+B/2

 • 1. Pažymėkite ašį ir paspauskite [Enter]
 • 2. Pažymėkite elementus, kuriuos reikia padalinti B/2+B/2 būdu ir paspauskite [Enter]

Atrama 2: continuous

  • 1. Pažymėkite elementus, kuriuos reikia sujungti ir paspauskite [Enter]

Atrama 3: B/2+0.1L

 • 1. Pažymėkite ašį
 • 2. Pažymėkite artimiausią ašį dešinėje pusėje atstumo tarp ašių apskaičiavimui
 • 3. Pažymėkite elementus, kuriuos reikia padalinti B/2+0.1L būdu ir paspauskite [Enter]

Atrama 4: 0.1L+B/2

 • 1. Pažymėkite ašį
 • 2. Pažymėkite artimiausią ašį kairėje pusėje atstumo tarp ašių apskaičiavimui
 • 3. Pažymėkite elementus, kuriuos reikia padalinti 0.1L+B/2 būdu ir paspauskite [Enter]

Atrama 5: 0.1L+0.1L

 • 1. Pažymėkite ašį
 • 2. Pažymėkite artimiausią ašį kairėje pusėje atstumo tarp ašių apskaičiavimui
 • 3. Pažymėkite artimiausią ašį dešinėje pusėje atstumo tarp ašių apskaičiavimui
 • 4. Pažymėkite elementus, kuriuos reikia padalinti 0.1L+0.1L būdu ir paspauskite [Enter]

Atrama 0.1L+0.2L

 • 1. Pažymėkite ašį
 • 2. Pažymėkite artimiausią ašį kairėje pusėje atstumo tarp ašių apskaičiavimui
 • 3. Pažymėkite artimiausią ašį dešinėje pusėje atstumo tarp ašių apskaičiavimui
 • 4. Pažymėkite elementus, kuriuos reikia padalinti 0.1L+0.2L būdu ir paspauskite [Enter]

Atrama 0.2L+0.1L

 • 1. Pažymėkite ašį
 • 2. Pažymėkite artimiausią ašį kairėje pusėje atstumo tarp ašių apskaičiavimui
 • 3. Pažymėkite artimiausią ašį dešinėje pusėje atstumo tarp ašių apskaičiavimui
 • 4. Pažymėkite elementus, kuriuos reikia padalinti 0.2L+0.1L būdu ir paspauskite [Enter]

Panaikinti šoninę užlaidą

 • 1. Pažymėkite elementus, kuriems reikia panaikinti šoninę užlaidą ir paspauskite [Enter]

Šoninė užlaida 50%

 • 1. Pažymėkite elementus, kuriems reikia priskirti 50% šoninę užlaidą ir paspauskite [Enter]

Šoninė užlaida 2x

 • 1. Pažymėkite elementus, kuriems reikia priskirti 2x šoninę užlaidą ir paspauskite [Enter]

Šoninė užlaida 3x

 • 1. Pažymėkite elementus, kuriems reikia priskirti 3x šoninę užlaidą ir paspauskite [Enter]

Priskiria nestandartinę RAL spalvą

 • 1. Spalvų lentelėje pasirinkite nestandartinę RAL spalvą
 • 2. Kairiu pelės klavišu po vieną arba žymėjimo langu (bakstelint į du taškus ekrane ir taip nurodant žymėjimo zoną) nurodykite elementus, kuriems pritaikysite nestandartinę RAL spalvą ir paspauskite [Enter]

Priskiria Zn dangą

 • 1. Kairiu pelės klavišu po vieną arba žymėjimo langu (bakstelint į du taškus ekrane ir taip nurodant žymėjimo zoną) nurodykite elementus, kuriems pritaikysite Zn dangą ir paspauskite [Enter]

Priskiria kitą storį

 • 1. Pažymėkite elementus, kuriems reikia priskirti naują storį ir paspauskite [Enter]
 • 2. Įveskit priskiriamo storio reikšmę ir paspauskite [Enter]

Objekto savybių pritaikymas

 • 1. Kairiu pelės klavišu nurodykite elementą, kurio savybes kopijuosite
 • 2. Kairiu pelės klavišu po vieną arba žymėjimo langu (bakstelint į du taškus ekrane ir taip nurodant žymėjimo zoną) nurodykite elementus, kuriems kopijuojamas savybes pritaikysite ir paspauskite [Enter]
 • 3. Komanda pritaiko elemento profilį, storį, ilgį, spalvą, dangą ir nuolydžius

Ilginimas nuo elemento pradžios

 • 1. Elemento pradžia yra vertikalaus elemento apatinis, o horizontalaus – dešinysis kraštas
 • 2. Kairiu pelės klavišu po vieną arba žymėjimo langu (bakstelint į du taškus ekrane ir taip nurodant žymėjimo zoną) nurodykite elementus, kuriuos ilginsite ir paspauskite [Enter]
 • 3. Įveskite ilginimo dydį klaviatūros pagalba arba nurodykite dviem taškais ekrane ir paspauskite [Enter]
 • 4. Jei norite elementą sutrumpinti, įveskite neigiamą skaičių (tik klaviatūros pagalba)

Ilginimas nuo elemento galo

 • 1. Elemento galas yra vertikalaus elemento viršutinis, o horizontalaus – kairysis kraštas
 • 2. Kairiu pelės klavišu po vieną arba žymėjimo langu (bakstelint į du taškus ekrane ir taip nurodant žymėjimo zoną) nurodykite elementus, kuriuos ilginsite ir paspauskite [Enter]
 • 3. Įveskite ilginimo dydį klaviatūros pagalba arba nurodykite dviem taškais ekrane ir paspauskite [Enter]
 • 4. Jei norite elementą sutrumpinti, įveskite neigiamą skaičių (tik klaviatūros pagalba)

Visų elementų numeravimas

 • 1. Automatiškai sunumeruoja visus elementus brėžinyje
 • 2. Dėmesio: jei skirtingų elementų yra daug, rūšiavimas ir numeravimas gali užtrukti

Informacija apie nurodytą objektą

 • 1. Kairiu pelės klavišu nurodykite elementą, apie kurį norite sužinoti informaciją
 • 2. Pajudinus informacijos langą, nurodytas objektas yra išskiriamas brūkšninėmis linijomis

Parodo arba paslepia elementų numerius

 • 1. Priklausomai nuo brėžinio būvio, parodo ar paslepia elementų numerius

Parodo arba paslepia visas žymes

 • 1. Priklausomai nuo brėžinio būvio, parodo ar paslepia visas žymes

Parodo arba paslepia elementų ilgių žymes

 • 1. Priklausomai nuo brėžinio būvio, parodo ar paslepia elementų ilgių žymes

Parodo arba paslepia elementų spalvų žymes

 • 1. Priklausomai nuo brėžinio būvio, parodo ar paslepia elementų spalvų žymes

Parodo arba paslepia storius

 • 1. Priklausomai nuo brėžinio būvio, parodo ar paslepia elementų storių žymes

Parodo arba paslepia skersinį nuolydį

 • 1. Priklausomai nuo brėžinio būvio, parodo ar paslepia elementų skersinių nuolydžių žymes

Parodo arba paslepia išilginį nuolydį

 • 1. Priklausomai nuo brėžinio būvio, parodo ar paslepia elementų išilginių nuolydžių žymes

Parodo arba paslepia šonines užlaidas

 • 1. Priklausomai nuo brėžinio būvio, parodo ar paslepia elementų šoninių užlaidų žymes

Parodo arba paslepia pagalbines linijas

 • 1. Priklausomai nuo brėžinio būvio, parodo ar paslepia pagalbines linijas

Grupavimo linijos automatiškai

 • 1. Pažymėkite objektą panašių elementų išrankai

Brėžti grupavimo liniją

 • 1. Pažymėkite objektą panašių elementų išrankai
 • 2. Pažymėkite du taškus ekrane grupavimo linijai

Išvalo elementus ir lenteles

 • 1. Automatiškai panaikina visus elementus ir specifikacijų lenteles

Brėžinio duomenų nustatymas lentelės įrašams

 • 1. Atidaro tekstinę bylą šabloninių duomenų brėžinio lentelei redagavimui
 • 2. Įrašykite reikiamus duomenis ir išsaugokite bylą
 • 3. Šabloniniai duomenys automatiškai įrašomi į brėžinio lentelę lapo įkėlimo metu

Įkelia paruoštą A4 rėmelį

 • 1. Kairiu pelės klavišu dviem taškais nurodykite brėžinio zoną, į kurią norite įkelti brėžinio rėmelį
 • 2. Rėmelio mastelis bus apskaičiuotas pagal nurodytą brėžinio zoną
 • 3. Vietoj brėžinio zonos nurodymo dviem taškais, galite paspausti [Enter], tokiu atveju bus įkeltas rėmelis masteliu M1:100 (rėmelio įstatymo vietą ekrane nurodykite kairiu pelės klavišu)

Įkelia paruoštą A3 rėmelį

 • 1. Kairiu pelės klavišu dviem taškais nurodykite brėžinio zoną, į kurią norite įkelti brėžinio rėmelį
 • 2. Rėmelio mastelis bus apskaičiuotas pagal nurodytą brėžinio zoną
 • 3. Vietoj brėžinio zonos nurodymo dviem taškais, galite paspausti [Enter], tokiu atveju bus įkeltas rėmelis masteliu M1:100 (rėmelio įstatymo vietą ekrane nurodykite kairiu pelės klavišu)

Įkelia paruoštą A2 rėmelį

 • 1. Kairiu pelės klavišu dviem taškais nurodykite brėžinio zoną, į kurią norite įkelti brėžinio rėmelį
 • 2. Rėmelio mastelis bus apskaičiuotas pagal nurodytą brėžinio zoną
 • 3. Vietoj brėžinio zonos nurodymo dviem taškais, galite paspausti [Enter], tokiu atveju bus įkeltas rėmelis masteliu M1:100 (rėmelio įstatymo vietą ekrane nurodykite kairiu pelės klavišu)

Įkelia paruoštą A1 rėmelį

 • 1. Kairiu pelės klavišu dviem taškais nurodykite brėžinio zoną, į kurią norite įkelti brėžinio rėmelį
 • 2. Rėmelio mastelis bus apskaičiuotas pagal nurodytą brėžinio zoną
 • 3. Vietoj brėžinio zonos nurodymo dviem taškais, galite paspausti [Enter], tokiu atveju bus įkeltas rėmelis masteliu M1:100 (rėmelio įstatymo vietą ekrane nurodykite kairiu pelės klavišu)

Įkelia specifikacijos lentelę

 • 1. Kairiu pelės klavišu nurodykite specifikacijos lentelės įstatymo tašką ekrane
 • 2. Parašykite specifikacijos pavadinimą
 • 3. Komanda sudarys specifikacijos lentelę visiems brėžinyje esantiems elementams
 • 4. Patarimas: prieš iškviesdami specifikacijos lentelės komandą, įkelkite į brėžinį A4 formato rėmelį masteliu M1:100

Įkelia specifikacijos lentelę nurodytiems elementams

 • 1. Kairiu pelės klavišu po vieną arba žymėjimo langu (bakstelint į du taškus ekrane ir taip nurodant žymėjimo zoną) nurodykite elementus, kuriems sudarysite specifikaciją ir paspauskite [Enter]
 • 2. Kairiu pelės klavišu nurodykite specifikacijos lentelės įstatymo tašką ekrane
 • 3. Parašykite specifikacijos pavadinimą
 • 4. Patarimas: prieš iškviesdami specifikacijos lentelės komandą, įkelkite į brėžinį A4 formato rėmelį masteliu M1:100

Įkelia specifikacijos lentelę pagal nurodytą spalvą

 • 1. Kairiu pelės klavišu nurodykite elementą, pagal kurio spalvą sudarysite specifikaciją ir paspauskite [Enter]
 • 2. Kairiu pelės klavišu nurodykite specifikacijos lentelės įstatymo tašką ekrane
 • 3. Parašykite specifikacijos pavadinimą
 • 4. Patarimas: prieš iškviesdami specifikacijos lentelės komandą, įkelkite į brėžinį A4 formato rėmelį masteliu M1:100

Įkelia specifikacijos lentelę pagal nurodytą storį

 • 1. Kairiu pelės klavišu nurodykite elementą, pagal kurio storį sudarysite specifikaciją ir paspauskite [Enter]
 • 2. Kairiu pelės klavišu nurodykite specifikacijos lentelės įstatymo tašką ekrane
 • 3. Parašykite specifikacijos pavadinimą
 • 4. Patarimas: prieš iškviesdami specifikacijos lentelės komandą, įkelkite į brėžinį A4 formato rėmelį masteliu M1:100

Specifikacijos lentelių eksportavimas į tab-delimited formato bylą

 • 1. Atidaro tekstinę bylą, paruoštą specifikacijos duomenų perkėlimui į elektronines lenteles

Įkelia profilių legendą

 • 1. Pažymėkite A4 formato rėmelio įkėlimo tašką ekrane
 • 2. Komanda įkelia visų brėžinyje panaudotų profilių legendą

Įkelia dangos žymę

 • 1. Nurodykite elementą, kuriam bus sukurtą žymė
 • 2. Nurodykite tašką tekstinei žymei ekrane
 • 3. Teksto stilius ir aukštis priklauso nuo esamų matmenų stiliaus nustatymų
 •  

Programos registravimo užsakymo lapas

 • Dėmesio: Windows Vista reikia AutoCAD paleisti administravimo režimu (paspauskite dešinį pelės klavišą ant ikonos ir paspauskite “Run as administrator”)
 • 1. Užpildykite registravimo duomenų lentelę. Visi laukeliai yra privalomi
 • 2. Atsiųskite automatiškai suformuotą registravimo bylą nurodytu el.paštu

Apie programą

 • 1. Atidaro naršyklės langą su nuorodomis į pagalbą internete

Vertikalus grebėstas

Vertikalus grebėstas

Vertikalus grebėstas

Vertikalus grebėstas

Horizontalus grebėstas

Horizontalus grebėstas

Horizontalus grebėstas

Horizontalus grebėstas

Grebėstai laisva kryptimi

Vertikali jungtis

Horizontali jungtis

Jungtis pagal objektą

Jungtis laisva kryptimi

Profilių lentelė

Grebėstų lentelė

Grebėstų lentelė pasirinktinai

Grebėstų lentelė pagal storį

Jungčių lentelė

Jungčių lentelė pasirinktinai

Jungčių lentelė pagal spalvą

Projekto duomenys

Panelio užlaida

Pakelti žymes aukštyn

Nuleisti žymes žemyn

Suminė eilutė

Redaguoti specifikacijos eilutę

Profilių lentelė pasirinktinai

Profilių lentelė pagal spalvą

Profilių lentelė by thickness

Vertikalūs profiliai

Horizontalūs profiliai

Įkelti rėmelį

Visi in-axis.lt ar in-axis.com paminėti registruoti prekių ženklai, firminiai ženklai, produktų pavadinimai ir kompanijų pavadinimai yra naudojami tik identifikavimui ir yra jų savininkų nuosavybė.